Terminal Masowy Speed Gdynia

Uniwersalny terminal przeładunkowy

Parametry nabrzeży: 336 metrów długości, 7,0 metrów zanurzenia
Powierzchnia magazynowa 3250 m2
Powierzchnia składowa 56 850 m2

Terminal Masowy Speed Gdańsk

Uniwersalny terminal przeładunkowy

Parametry nabrzeży: 1160 metrów długości, 9,0 metrów zanurzenia
Powierzchnia magazynowa 8500 m2
Powierzchnia składowa 58000 m2