Posiadając dwa morskie terminale przeładunkowe oraz terminale lądowe zapewniamy pełną obsługę logistyczną towarów masowych dostarczonych luzem lub zjednostkowanych.

Oferujemy przeładunek towarów takich jak: zboża, śruty, biomasy, nawozy, drewno, skalenie, gipsy, wapna, kruszywa, popioły lotne, rudy, węgiel i koks oraz wszelkie inne towary masowe dostarczone luzem, bądź zjednostkowane.

Towary obsługujemy w relacjach burtowych bezpośrednich lub pośrednich posiadając niezbędną infrastrukturę drogową i kolejową.

Zapewniamy przeładunki w standardzie GMP+.

Terminal Masowy Speed Gdynia

Uniwersalny terminal przeładunkowy

  • Parametry nabrzeży: 336 metrów długości, 7,0 metrów zanurzenia
  • Powierzchnia magazynowa 3250 m2
  • Powierzchnia składowa 56 850 m2

Terminal Masowy Speed Gdańsk

Uniwersalny terminal przeładunkowy

  • Parametry nabrzeży: 1160 metrów długości, 9,0 metrów zanurzenia
  • Powierzchnia magazynowa 8500 m2
  • Powierzchnia składowa 21500 m2